rr ymparistovastuu ilma

Kaatopaikkakaasu

Tulosta sivu

Kaatopaikkakaasua syntyy jätetäytössä hajoavasta orgaanisesta jätteestä. Kaatopaikkakaasu vaikuttaa maailmanlaajuisesti ilmaston lämpenemiseen ja se voi paikallisesti aiheuttaa hajuhaittaa. Kaatopaikkakaasua kerätään jätetäytön sisältä ja tavoitteena on hyödyntää kaasu lämpönä ja sähkönä. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, niin kaasu poltetaan soihtupolttimessa ympäristöystävällisempään muotoon.

Munkkaan jätekeskuksella kerättiin toimintavuonna kaatopaikkakaasua 19 kaivolla. Kerätyn kaasun määrää ja koostumusta seurataan jatkuvatoimisin mittarein.
Vuonna 2016 kaasupumppaamo kävi 98 % vuoden tunneista. Kaasua kerättiin yhteensä 0,524 miljoonaa Nm3. Kerätyn kaasun energia hyödynnetään lämpökattilassa lämmöksi ja kaasumoottorilla sähköksi. Hyötykäyttölaitteiston häiriötilanteissa kaasu poltetaan soihtupolttimessa ympäristöystävällisempään muotoon.

 

 Kaasunkeräys munkkaan jätekeskuksessa 2012 2013 2014 2015 2016
Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla (%)  9 10 17 17 11
Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste (%) 74 74 82 86 82
Hyödynnetyn kaatopaikkakaasun energiavastaavuus, omakotitalojen lämmitys (kpl) 61 89 242 237 102