sidosryhmaviestinta

Sidosryhmäviestintä

Tulosta sivu

Rosk'n Rollin viestinnässä jäteneuvonnalla on keskeinen rooli perinteisen organisaatioviestinnän ohella. Jäteneuvonta on lakisääteinen tehtävä, jonka omistajakunnat ovat antaneet yhtiön hoidettavaksi.

Rosk'n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ovat keväästä 2016 asti tarjonneet jätehuoltopalveluja yhteisen palvelubrändin alla. Tasalaatuiset ja yhtenevät jätehuoltopalvelut niin Länsi- kuin Itä-Uudellamaallakin ovat kantaneet Rosk'n Rollin nimeä ja ilmettä. Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelut alkoivat oitis näkyä asukkaille. Kevään asiakaslehti Roskis tehtiin samanilmeisenä ja lähes samansisältöisenä Itä- ja Länsi-Uudellamaalla. Yhtiöiden vanhat kotisivut jäivät historiaan ja uudella ilmeellä avattiin kotisivut osoitteeseen www.rosknroll.fi. Toukokuun aikana palveluilme laajeni mm. jäteautojen kylkiin, jäteasemien kyltteihin, eko- ja sekajätepisteiden kyltteihin sekä erilaisiin asiakasmateriaaleihin. Myös laskupohjat sekä laskun liitteenä lähetettävät asukastiedotteet tehtiin uudella ilmeellä.

Rosk'n Rollin keskeiset sidosryhmät ovat länsiuusmaalaiset asukkaat, yrityksen henkilökunta, yhteistyökumppanit, päättäjät sekä media. Asukkaiden, kesäasukkaiden, koululaisten, opettajien, yhdistysten sekä isännöitsijöiden tiedonsaanti on pyritty kattamaan yhtiön verkkosivujen, asiakaspalvelun, uutiskirjeiden, tiedotteiden, Roskis-asiakaslehden ja seinäkalenterin, jäteneuvontatilaisuuksien, vierailujen sekä oppaiden avulla. Kaikki julkaisut toimitetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Lehti ja kalenteri joka kotiin

Roskis-asiakaslehti jaettiin alueen jokaiseen talouteen huhtikuussa ja seinäkalenteri joulukuussa. Asiakaslehti postitettiin lisäksi kaikille niille, joilla on vapaa-ajan asunto Länsi-Uudellamaalla mutta vakituinen osoite muualla.

Rosk'n Rollilla ja Itä-Uudenmaan Jätehuollolla on käytössään yhteinen intranet Rollari. Rollari on yhtiöiden sisäisen viestinnän tärkein kanavana. Sähköposti sekä säännölliset henkilöstökokoukset ja -tapahtumat ovat merkittävässä roolissa esimies- ja henkilöstöviestinnässä.

Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, kuten kuljetus- ja jäteasemaurakoitsijoihin sekä muihin jätelaitoksiin, hoidettiin neuvotteluissa, vierailuilla sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Kuntapäättäjät, omistajat, viranomaiset sekä Länsi-Uudenmaan jätelautakunta saivat Rosk'n Rollin toiminnasta tietoa erilaisista raporteista, kokouksissa, vierailuilla, sähköisistä tiedotteista, vuosikertomuksesta sekä verkkosivuilta.

Neuvonta- ja viestintäkampanjat

Kun Suomen pakkausjätteiden keräysjärjestelmä muuttui 1.12016 osa Itä-Uudenmaan Jätehuollon ja Rosk'n Rollin ekopisteistä siirtyi osaksi uutta, valtakunnallista RINKI-ekopisteverkostoa. Rosk'n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy jatkoivat omien ekopisteidensä ylläpitoa, Ringin verkostoa täydentäen. Osalla Ringin ekopisteistä aloitettiin myös pakkausmuovin keräys. Pakkausjätehuollon muutokset aiheuttivat paljon kysymyksiä asukkaissa. Pakkausmuovi oli päätoive neuvontatilaisuuksien aiheena.

Jätehuollon asiakasmäärä Itä- ja Länsi-Uudellamaalla kasvaa kesälomakaudella. Jätemäärän noustua myös jäteneuvonnan tarve kasvaa. Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelut jalkautti kesäksi jätepoliisit neuvontatehtäviin eko- ja sekajätepisteille. Jätepoliisit kannustivat ihmisiä miettimään jätteen synnyn ehkäisyä, lajittelemaan hyötyjätteet sekä opastetaan viemään jätteet oikeisiin vastaanottopaikkoihin. Jätepoliisit ovat toimineet jäteneuvojina Länsi-Uudellamaalla jo aikaisempina kesinä, mutta Itä-Uudellamaalla kampanja järjestettiin ensimmäistä kertaa.

Lohjalla alkoivat keskitetyt kunnalliset jätteenkuljetukset lokakuun alussa. Asukkaiden neuvonta ja kilpailutukseen liittyvät viestintätyöt lisäsivät myös tiedotuksen ja neuvonnan työtehtäviä.

Rosk'n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy laajensivat vuonna 2016 maksuttomia jäteasemapalveluja mm. muovi- ja vaatekeräyksellä. Vuoden 2017 alussa siirryttiin kaikilla jäteasemilla tilavuusperusteiseen hinnoitteluun. Uusista jäteasemapalveluista tiedottaminen aloitettiin jo hyvissä ajoin loppuvuodesta.

Rosk'n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto osallistuivat European Week for Waste Reduction -teemaviikkoon (EWWR) 19.–27.11.2016. Alueellinen jätteen vähentämisen viikon kampanja oli ”Fiksaa paketti”. Kampanjalla aktivoitiin alueen asukkaita toteuttamaan joululahjojen paketoinnissa vähäjätteisiä ja kierrätettyjä ratkaisuja. Teemaviikon aikana tarjottiin myös tietoa vähäjätteisen arjen onnistumiseksi.

Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelu julisti ensimmäistä kertaa joulurauhan jäteastialle. Tempauksella haluttiin kiinnittää huomio vähäjätteisen joulun vieton etuihin sekä joulun jätteiden lajitteluun.

Viestintä 2016

  • Mediatiedotteet 28 kpl
  • Roskis-asiakaslehti, levikki 85 500
  • Neuvontatilaisuuksia järjestettiin Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 168 ryhmälle, niissä tavoitettiin noin 6 000 asiakasta.
  •  Lisäksi osallistuttiin toimialueen paikallisiin tapahtumiin, mm. Lohjan Omenakarnevaalit, Raasepori Expo, Vihdin Wuosisatamarkkinat ja Karkkilan Rautapäivät.
  • Paikallislehdissä julkaistiin vuoden aikana 311 artikkelia ja mielipidekirjoitusta, joissa aiheena tai tietolähteenä oli Rosk’n Roll. Yhtiön asiantuntijoita haastateltiin myös radio-ohjelmiin ja -uutisiin.