Hyötykäyttö

Tulosta sivu

Sekajätteen kaatopaikkakäsittely on historiaa, kaikki Rosk'n Rollin vastaanottama asumisessa syntyvä jäte toimitetaan materiaali- tai energiahyötykäyttöön. Lajitellusta jätteestä tuotetaan uutta raaka-ainetta ja sekajäte päätyy polttoaineeksi jätevoimaloille korvaamaan neitseellisiä luonnonvaroja.

 

2014

2015

2016

Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen

17,60 %

19,60 %

18,10 %

Yhdyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen

57,70 %

63,40 %

73,30 %

Yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle

24,00 %

10,70 %

0,10 %

RR:n vastaanottaman yhdyskuntajätteen hyötykäyttö 2016