rr toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus toimintavuodesta 2016

Tulosta sivu

Lohjan alueella otettiin käyttöön lokakuussa 2016 Rosk'n Rollin järjestämä ja kilpailuttama jätteen kuljetus. Näin saatiin päätökseen kymmenen vuotta kestänyt kuljetusjärjestelmän yhtenäistäminen yhtiön alueella. Lohjan jätteenkuljetusjärjestelmämuutos onnistui erinomaisesti. Asiakashinnat Lohjalla laskivat merkittävästi ja urakoitsijavaihdoksen aiheuttama siirtymävaihe jäi lyhyeksi.  Jo kahden viikon jälkeen vaihdoksesta oli Lohjan asiakasreklamaatioiden määrä samalla hyvällä tasolla kuin muualla Rosk'n Rollin alueella.

Orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoituksen rajoitukset tulivat voimaan vuoden 2016 alusta. Tärkeimmän materiaalivirran, asumisen sekajätteen, osalta RR on varautunut tähän jo hyvissä ajoin pitkäaikaisella jätteen energiakäyttösopimuksella Vantaan Energian kanssa. Jätteen loppusijoitustoiminta on muuttunut teollisuuden rejektien ja erityyppisten ylijäämämaiden hyödyntämiseksi kaatopaikan muotoilussa. Näin arvokas loppusijoituskapasiteetti voidaan käyttää hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhtiö kilpailutti Itä-Uudenmaan Jätehuollon ja kuuden Uudenmaan alueella toimivan kunnallisen vesilaitoksen kanssa hankintarenkaana viemärilietteiden ja biojätteiden hyödyntämispalvelut. Uusi kilpailutettu sopimus on kaikille hankintarenkaan jäsenille aikaisempia järjestelyjä edullisempi. Ensimmäistä kertaa Suomessa kilpailutuksessa otettiin huomioon myös ravinteiden kierrätys. Palvelusopimuksen voittanut yhtiö suunnittelee hankintarenkaan lietteen ja biojätteen sekä muun biohajoavan materiaalin käsittelemiseksi biokaasulaitoksen rakentamista Munkkaan jätekeskuksen alueelle.

Rosk'n Rollin ja Itä Uudenmaan Jätehuollon juridinen fuusio on edelleen kesken. Yhtiön yksityisen vähemmistöomistuksen (0,5 %) lunastukseen liittyvät kanteet päätettiin selvästi Rosk'n Rollin hyväksi niin käräjä- kuin hovioikeudessa. Korkeimman oikeuden päätös asiasta tullee kesän 2017 aikana. Juridisen fuusion viivästymisestä huolimatta yhdistyvät yhtiöt toimivat operatiivisesti mahdollisimman pitkälle yhden yhtiön toimintamallin mukaisesti. Toimintavuonna otettiin käyttöön yhteinen Rosk'n Roll -palvelu kummankin fuusioituvan yhtiön alueella. Idässä tämä tarkoitti asiakkaillemme näkyvän nimen muuttumista Itä Uudenmaan Jätehuollosta Rosk'n Rolliksi. Nimen muutos on omaksuttu hyvin ja nyt idässäkin kuntavastuullinen jätehuolto tunnetaan Rosk'n Rollin nimellä.

Molempien fuusioituvien yhtiöiden hallitukset ja henkilökunta osallistuivat yhtiöiden vuoteen 2021 ulottuvan strategian laatimiseen. Hallitukset hyväksyivät strategian samasanaisena kummallekin yhtiölle. Tarkoituksena on, että fuusioituvalle yhtiölle siirtyy sama strategia sen toimintojen kehittämisen pohjaksi. Strategian mukaisesti yhtiön toiminta-ajatuksena on tuottaa paikallista, palvelevaa ja asiantuntevaa jätehuoltoa puhtaamman ympäristön puolesta. Strategia sisältää 25 valintaa ja keinoa toiminnan kehittämiseksi.

Suomen jäte- ja hankintalainsäädännössä on meneillään muutoksia, jotka toteutuessaan rajoittavat kuntien jäteyhtiöiden mahdollisuuksia tarjota paikallisia jätehuollon ja kierrätyspalveluja alueella toimiville yritysasiakkailleen. Asiakasyritystemme kannalta tämä tarkoittaisi käsittelyvaihtoehtojen vähentymistä ja monissa tapauksissa pidentyviä kuljetusmatkoja.  Kuntayhtiöiden tulot pienenisivät vastaavasti. Yritysasiakkaiden palvelusta saatavalla katteella on tuettu asukkaiden kohtuullisia jätemaksuja. Lopullista päätöstä kuntayhtiöiden markkinaehtoisen toiminnan määrästä ei vielä ole. Odotettavissa on, että markkinaehtoisen toiminnan osuus pienenee merkittävästi. Rosk'n Roll on varautunut tilanteeseen selvittämällä erillisen markkinoilla toimivan paikallisen jäteyhtiön perustamista.

Rosk'n Rollin taloudellinen tulos oli hyvä, noin 830 000 euroa 15 M€:n liikevaihdolla. Hyvä tulos antaa mahdollisuuden varautua jätehuollon edelleen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kiitän yhtiömme henkilökuntaa, hallitusta ja sidosryhmiämme tuloksellisesta yhteistyöstä vuonna 2016.

Jukka Paavilainen
toimitusjohtaja, Rosk'n Roll Oy Ab