rr ymparistovastuu ilma

Deponigas

Skriv ut sidan

Deponigas uppstår av organiskt avfall som sönderfaller i deponin. Deponigas inverkar på den globala uppvärmningen och kan lokalt orsaka luktolägenheter. Deponigas samlas inifrån deponin och målet är att utnyttja gasen för värme och el. Om återvinning inte är möjligt bränns gasen i en fackelbrännare och omvandlas till en mera miljövänlig form.

På Munka avfallscentral insamlades deponigas under verksamhetsåret via 19 brunnar. Mängden insamlad gas och dess sammansättning följs upp med kontinuerligt fungerande mätare. År 2016 var gaspumpverket i bruk under 98 procent av årets timmar. Gas insamlades sammanlagt 0,524 miljoner Nm3. Energin i den uppsamlade gasen utnyttjades i värmepannan för värmeproduktion och i gasmotorn för elproduktion. Vid störningar i återvinningsutrustningen bränns gasen i en fackelbrännare och omvandlas till en mera miljövänlig form.

 

Insamling av deponigas vid munka avfallscentral 2012 2013 2014 2015 2016
Stävjande av klimatförändringen genom tillvaratagande, av gas från deponin (%) 9 10 17 17 11
Nyttjandegraden för deponigasen, (%) 74 74 82 86 82
Den återvunna deponigasens energimässiga motsvarighet, uppvärmning av småhus (st) 61 89 242 237 102