Rosk'n Roll Oy Ab

– paikallista, palvelevaa ja asiantuntevaa jätehuoltoa

Rosk'n Roll Oy Ab:n Vuosikertomus 2016

Rosk'n Roll Oy Ab

– paikallista, palvelevaa ja asiantuntevaa jätehuoltoa

Keskeisimmät luvut 2016

Materiaalivirrat

  2012 2013 2014 2015 2016
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as 344 299 278 281 287,5
Erilliskerätty biojäte kg/as 29,3 28,8 28,6 27 27,8
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as 14,1 12,9 13,9 13,4 13,5

Henkilöstö

  2012 2013 2014 2015 2016
Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) 30 30 29 33 35,7
Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) 46,0 47,6 46,7 45,2 36
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 530 543 1110 970 973

Talous

  2012 2013 2014 2015 2016
Kokonaisliikevaihto (M€) 13,51 13,52 13,8 15,03 14,8
Liikevaihto/asukas €* 99,90 100,10 102,00 111,30 110,4
Ostetut palvelut
liikevaihdosta (%)
45,00 47,8 56,7 56,1 69,9
Investointimenot liikevaihdosta (%)** 8,7 6,6 1,8 2,3 3,2
Poistot liikevaihdosta (%) 12,1 11,1 13,6 8 8,2
Liiketulos liikevaihdosta (%) 4,5 2,8 5,4 4,6 4,0
Omavaraisuusaste (%) 60,3 59,7 60,4 62,1 62,7

 

*asukasmäärä yhteensä 135 050
** investoinnit €

Ympäristö

 

Ympäristövaikutukset, ilma 2012 2013 2014 2015 2016
Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla (%)  9 10 17 17 11
Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste (%) 74 74 82 86 82
Hyödynnetyn kaatopaikkakaasun energiavastaavuus, omakotitalojen lämmitys (kpl) 61 89 242 237 102
           
Ympäristövaikutukset, vesi 2012 2013 2014 2015  2016
Lohjan kaupungin puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (AVL*) 2973 1873 1724 2742 1263
Omalle puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (AVL)   1934 1359 1359 931 668
Omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (kg)  229 156 131 158 68

*Asukasvasteluku AVL kertoo, monenko ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä typen päiväkuormitusta jätevesi vastaa.

Vuosi 2016

Asuinkiinteistöjä jätehuollon piirissä 41 000
Sekajäteastiatyhjennystä vuodessa  811 000
Sekajäteastian tyhjennyshinta, ka, alv 0 %, 240 l astia  5,36
Vakituisen asunnon ekomaksu, ka € 29,89

Yhtiö

Meillä on jätehuollossa uusi rytmi

Lue lisää

Sosiaalinen vastuu

Ihminen ja kestävä kehitys ovat meille tärkeitä

Lue lisää

Ympäristövastuu

Avainasiamme on ympäristövaikutusten vähentäminen

Lue lisää