Kehityshankkeet

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on sertifioidun ympäristö- ja laatujärjestelmän (ISO 9001, ISO 14001) mukaisesti sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen. Toimintajärjestelmään kirjattujen laatu- ja ympäristötavoitteiden seuranta ja tarkastus tehdään vuosittain. Keskeiset ympäristötavoitteet liittyvät jätteiden kierrätyksen lisäämiseen sekä toiminnan päästöjen vähentämiseen.

Vuonna 2016 suunniteltiin ja haettiin Ympäristöministeriöstä avustusta kahden monilokeroastian järjestelmän toimivuutta selvittävään tutkimushankkeeseen. Tutkimushankkeessa omakotitalouksille tarjotaan kahdella monilokeroastialla ja toisen jäteastian kylkeen integroidulla erillissäiliöllä mahdollisuus lajitella kotipihallaan seuraavat kymmenen jätelajia: lasi, metalli, kartonki, keräyspaperi, muovipakkaukset, biojäte ja poistotekstiilit, paristot/pienakut ja sähkölaitteet. Kymmenes lokero on sekajätteelle, mikäli sitä lajittelun jälkeen vielä jää jäljelle. Hankkeelle myönnettiin rahoitus tammikuussa 2017. Tutkimushankeen keräyskokeiluvaihe kestää 12 kuukautta ja siihen osallistuu 200 omakotitaloutta. Hankkeessa selvitetään materiaalisaantojen lisäksi järjestelmän kustannustasoa ja soveltuvuutta laajemmin käyttöönotettavaksi, jopa jätehuoltomääräyksillä velvoitetuksi järjestelmäksi.

Porvoon Kilpilahteen rakenteilla olevan jätekeskusalueen louhintatyöt etenivät vuoden 2016 aikana ja vuoden loppuun mennessä alueen kiviaineksesta oli irrotettu noin 41 % kokonaismäärästä. Alueen suunnittelua ja kehittämistä tulevaisuuden ympäristöteknologia- ja kiertotalousalueeksi jatkettiin yhteistyössä läheisen teollisuusalueen toimijoiden kanssa. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on edustettuna alueen kehittämiseen tätähtäävän PoBi-hankkeen ohjausryhmässä (Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden teollisuuspuisto -hanke).