iuj jatteidennouto

Jätteiden nouto

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hoitaa toimialueensa asukkaiden, kesäasukkaiden ja julkisten toimijoiden jätehuollon. Kiinteistökohtaiseen jätteiden keräykseen kuuluu 37 500 kiinteistöä. Näistä 14 prosenttia käyttää yhteistä jäteastiaa lähinaapurin kanssa. Sekajätepisteitä käyttää lähes 4 000 kiinteistöä, joista vapaa-ajankiinteistöjä on 90 prosenttia. Itä-Uudenmaan Jätehuollon järjestämässä biojätteen erilliskeräyksessä on noin 1 150 kiinteistöä ja kartongin 660 kiinteistöä. Vuonna 2016 seka- ja biojäteastioita tyhjennettiin noin 718 000 kertaa, kartonkiastiat 29 500 kertaa.

Monilokerokeräys on vaihtoehto oman pihan sekajäteastialle. Monilokeroastiassa on omat lokeronsa kartongille, paperille ja sekajätteelle sekä neljäs lokero, johon lajitellaan sekä lasi että metalli lasille ja metallille. Jätteet noutaa nelilokeroinen keräysauto, joka pitää jätteet erillään keräyksen aikana. Paperille on oma erillinen astia. Sekajäte ohjataan energiahyötykäyttöön ja paperi, kartonki, metalli ja lasi teollisuudelle uudeksi raaka-aineeksi.

Kierrätystä helpottavan monilokeroastian tilaajia oli vuonna 2016 noin 880, ja astioita tyhjennettiin 18 800 kertaa.

Itä-Uudenmaan Jätehuollon järjestämä jätteen noutopalvelu sekä lajittelulavapalvelu laajentavat kiinteistölle tarjottua palveluvalikoimaa.

Jätehuollon viranomaisena toimi Porvoon alueellinen jätelautakunta, johon kuuluvat kaikki alueen kunnat. Yhtiöllä on keskeinen rooli sekä jätehuollon viranomaisrekisterin täydentämisessä että ylläpidossa.

Keskitetty kilpailutus kannattaa

Sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallista palvelua. Itä-Uudenmaan Jätehuollon tehtävänä on kilpailuttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset lain vaatimusten mukaisesti.

Säännöllisellä kilpailutuksella saadaan tehokkuutta kuljetuksiin sekä pidettyä asiakashinnat alhaisina. Itä-Uudenmaan Jätehuolto vastaa paitsi tyhjennysten kilpailuttamisesta myös jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Kilpailutukset 2016

 • 1.10.2016 alkoi Askola/Pornaisten alueella sekajätteen uusi urakka.
 • Toimintavuonna kilpailutettiin Porvoon ja Loviisan alueiden sekajätteen kuljetusurakat. Porvoossa sekajätteen tyhjennykset keskusta-alueella hoitaa Jätehuolto Laine Ay ja muilla alueilla Reno Norden Oy, Loviisassa keskusta-alueella Lassila & Tikanoja Oyj ja muilla alueilla Reno Norden Oy.
 • Lisäksi kilpailutettiin ekopisteiden kunnossapito, jäteastioiden toimitus ja noutopalvelu-urakka, joita hoitaa Auriga Oy.

Sekajäte hyödynnetään energiana

Pääosa Sipoon, Askolan ja Pornaisten sekajätteestä sekä osa Porvoon sekajätteestä toimitetaan Vantaan jätevoimalaan. Loviisan sekajätteet sekä osa Porvoon jätteistä toimitetaan Kotkan hyötyvoimalaitokseen.

Asiakaspalvelu vastaanotti vuoden aikana 13 274 puhelua ja noin 3 000 sähköpostia. Asiakaspalvelun vastausaika puheluun oli vuonna 2016 keskimäärin 17 sekuntia.

Yhteistyökumppanit 2016

Sekajätekuljetus:

 • TSE-Tienvieri Oy
 • RenoNorden Oy
 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Jätehuolto Laine Oy
 • Strand PG (lauttakeräys, Sipoon saaristo)

Biojätekuljetus:

 • RenoNorden Oy Oy

Kartonki-, lasi- ja metallikuljetus:

 • Suez Suomi Oy
 • Porvoon Huoltomiehet Oy

Vaihtolava- ja puristinsäiliökuljetukset:

 • Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy

Noutopalvelu:

 • Alkuvuoden Auriga Oy, 1.10.2016 alkaen Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy

Jäteastiakuljetukset:

 • Alkuvuoden Auriga Oy, 1.10..2016 alkaen Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy

Itä-Uudenmaan Jätehuollon kiinteistökohtaiset palvelut

 • Sekajätteen säännöllinen keräys kaikille asunnoille ja vapaa-ajan kiinteistöille; vaihtoehtoina oma jäteastia, yhteinen jäteastia esimerkiksi naapurin tai tiehoitokunnan kanssa tai IUJ:n ylläpitämien sekajätepisteiden käyttö. Sipoon sisäsaaristossa on mahdollista liittyä jätteen lauttakuljetukseen.
 • Biojätteen säännöllinen keräys kiinteistöille, joissa vähintään 5 asuntoa
 • Kartongin säännöllinen keräys kiinteistöille, joissa vähintään 20 asuntoa
 • Lasin säännöllinen keräys kiinteistöille, joissa vähintään 40 asuntoa
 • Metallin säännöllinen keräys kiinteistöille, joissa vähintään 40 asuntoa
 • Jäteastioiden vuokrapalvelu erikseen tilattaessa
 • Noutopalvelu suurikokoisille jätteille erikseen tilattaessa

Kiinteistökohtaiset keräyspalvelut ovat kaikkien toimialueen asuinkiinteistöjen, julkisten kiinteistöjen ja yritysten käytettävissä.

Sekajätepisteet

Haja-asutusalueiden sekajätepisteet ovat olleet yhtiön hoidossa useissa kunnissa 1990-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2015 Itä-Uudellamaalla oli 24 sekajätepistettä. Haasteena on pisteiden väärinkäyttö: pisteitä käytetään maksamatta palvelusta ja tuomalla niille kuulumatonta jätettä, kuten remonttikuormia, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Pisteillä vastaanotettu jätemäärä on erittäin suuri suhteessa maksavien asiakkaiden lukumäärään. Tietyt yksittäiset pisteet roskaantuvat poikkeuksellisen paljon.

Vuodesta 2012 lähtien Itä-Uudenmaan Jätehuolto on käyttänyt 24 sekajätepisteellä Enevo Oy:n langatonta sensori-tekniikkaa. Jäteastian pintamittauslaitteet seuraavat reaaliaikaisesti jäteastioiden täyttöasteita. Järjestelmä laskee optimaaliset tyhjennysaikataulut ja -ajoreitit ja lähettää tiedot automaattisesti ajojärjestelyyn. IUJ:lle tämä tarkoittaa tehokkuutta ja merkittäviä säästöjä polttoaine-, työ- ja kalustokustannuksiin, kun ne pystyvät optimoimaan jätemäärät ja tyhjentämään vain täydet jätesäiliöt. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on järjestelmän avulla säästänyt 35 000 euroa vuodessa. Tyhjennyskäyntien määrä sekajätepisteillä laski 4469:stä 3354:äään, ja samaan aikaan pisteet siistiytyivät.

Ekopisteet

Alueella on asukkaiden käytössä 96 ekopistettä, joilla kerätään kartonkia, paperia, pakkauslasia ja metallia. Useilla pisteillä kerätään myös vaatteita. Paperi, pakkauslasi, metalli ja kartonki kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi.

Alueen ekopisteverkosto koki muutoksen pakkausjätteen tuottajavastuun tultua voimaan. Vuoden 2015 aikana aloitettiin neuvottelut Rinki Oy:n (ent. PYR) kanssa ekopisteiden hallinnasta. 1.1. 2016 alkaen keskeisimmät 33 Itä-Uudenmaan 96 ekopisteestä siirtyivät Ringin vastuulle. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy päätti jättää loput ekopisteet täydentäväksi palveluksi asukkaiden lajiteltujen hyötyjätteiden vastaanottoon.

Alueella on asukkaiden käytössä 96 ekopistettä, joilla Ekopisteillä kerätään kartonkia, paperia, pakkauslasia ja metallia. Useilla pisteillä kerätään myös vaatteita. Paperi, pakkauslasi, metalli ja kartonki kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi.

Apteekit

Yhtiö kerää vanhoja lääkkeitä yhteistyössä 10 apteekin kanssa. Kodin vanhat lääkkeet voi jättää maksutta apteekkiin.

Kiertävät Otto ja Romulus -keräykset maalla ja merellä

Otto ja Romulus -keräysautot kiertävät keväällä kaikissa kunnissa ja pysähtyvät noin sadalla etukäteen ilmoitetulla pysäkillä. Keräysautoihin voi tuoda maksutta kodin vaaralliset jätteet ja metalliromut.

Otto ja Romulus -keräyslautta kiertää kesällä saaristoa ja pysähtyy noin viidellätoista etukäteen ilmoitetulla laiturilla vastaanottamassa vakinaisten sekä kesäasukkaiden jätteitä. Keräyslautalla vastaanotetaan maksutta kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet sekä metalliromut. Muut jätteet otetaan kyytiin maksua vastaan.

 

 

Sekajäteastian tyhjennystä vuodessa