henkilostonosaaminen

Henkilöstö

Tulosta sivu

Palkatun henkilöstön määrä on yhtiöissä lisääntynyt myös vuoden 2016 aikana. Vuoden aikana rekrytoitiin yhteensä yhdeksän (IUJ 3 ja RR 6) henkilöä toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin. Eri mittaisiin määräaikaisiin tehtäviin rekrytoitiin yhteensä 33 (IUJ 11 ja RR 22) henkilöä. Vuoden aikana päättyi 27 (IUJ 11 ja RR 16) määräaikaiseksi ja yhden (RR) toistaiseksi palkatun työntekijän työsuhde. Henkilöstön kokonaismäärä kasvoi muun muassa ulkoistusten päättymisen ja palvelujen kehittämisen myötä, erityisesti jätteen vastaanotossa ja kierrätyksessä.

Yhtiöt pyrkivät hyödyntämään kolmannen sektorin työvoimatarjontaa ja tarjoamaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille aina, kun se on mahdollista. Tällä tavoin halutaan tarjota työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja kuntoutuville työntekijöille sekä vahvistaa oman alan ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta tulevaisuudessa.

Yhtiöiden henkilöstöhallinnon prosesseja ja esimiestyön tukea kehitettiin vuoden aikana mm. tuottamalla ohjeistusta esimiesten ja henkilöstön käyttöön ja kouluttamalla esimiehiä. Henkilöstöhallinnon käyttöön otettiin uusia sähköisiä ratkaisuja. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisessä ja linjauksissa pyritään tukemaan joustavan ja monimuotoisen työn lisäämistä.

Henkilöstön työhyvinvointi

Henkilöstön työterveyden ja turvallisuuden edistämistä tehtiin yhteistyössä työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa.

Toimintavuoden työsuojeluohjelmaan kuului muun muassa riskianalyysejä, turvallisuuden tarkastuskierroksia sekä tiedottamista hyvinvointi- ja turvallisuusasioita.

Henkilöstön työkykyä edistettiin myös tukemalla taloudellisesti liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä järjestämällä yhtiöiden yhteisiä henkilöstötapahtumia. Kaikki henkilöstötilaisuudet järjestetään yhdessä Rosk'n Rollin ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon henkilöstön kesken.

Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain. Toimintavuonna työtyytyväisyyskyselyn yleisarvosana oli hyvällä tasolla: 4,5 (asteikko 1–6). Vastaajista 96 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yhtiöön työpaikkana. Toimintaa kehitetään työtyytyväisyyskyselyn havaintojen perusteella pitkäjänteisesti.

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) 30 30 29 33 35,7
Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) 46,0 47,6 46,7 45,2 36
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 530 543 1110 970 973