Tulosta sivu

Melu ja ilmanlaatu Munkkaan jätekeskuksessa selvityksen kohteena

Melua, pölyä ja haisevia rikkiyhdisteitä mitataan jätekeskuksella kolmen vuoden välein. Mittauksia tehdään sekä jätekeskusalueella että sen ulkopuolella lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittausten aikana jäteasemalla oli käynnissä puun haketus.

Melumittausten mukaan jätekeskuksen toiminnoista aiheutuvat äänitasot pysyivät alle ympäristöluvan mukaisen raja-arvon. Pölyn pitoisuudet olivat alhaisia ja ne jäivät alle raja- ja ohjearvojen. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet mittauspisteessä olivat myös alhaisia, kuten aiempinakin vuosina.