ymparistovastuu

Ympäristövastuu

Vaikka kaatopaikkoja suljetaan ja niiden käyttötarkoitus on muuttunut niin ne vaikuttavat ympäristöön edelleen muodostaen likaista jätevettä ja kaatopaikkakaasua. Jätekeskusten osalta nämä ovat merkittävimmät ympäristönäkökohdat.

Puhtaamman ympäristön puolesta

  • ylläpidämme jatkuvasti kehityshankkeita ympäristövaikutusten vähentämiseksi
  • valitsemme ympäristöystävälliset jätteiden käsittelytavat
  • seuraamme säännöllisesti jätekeskusten ja jäteasemien ympäristövaikutuksia
  • huomioimme ympäristötekijät toiminnassa, hankinnoissa ja urakoissa
  • tarjoamme toimivat jätehuoltopalvelut kaikille toimialueemme asukkaille
  • kehitämme jätteiden syntypaikkalajittelua ja kierrätystä
  • motivoimme asiakkaita kulutustottumuksissaan ja jätehuollossaan
  • panostamme neuvonnassa erityisesti lapsiin ja nuoriin

Hyötykäyttö