Rahoituslaskelma

Tulosta sivu
 20162015
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto 591 268,03 698 817,68
     
Oikaisut liikevoittoon    
Suunnitelman mukaiset poistot 1 219 188,78 1 209 927,02
Kulut, joihin ei liity maksua 272 293,92 -28 981,30
Oikaisut yhteensä 1 491 482,70 1 180 945,72
     
Käyttöpääoman muutos:    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis(-) / väh(+) 160 254,84 -740 826,16
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+) / väh(-) 171 906,61 227 297,00
Käyttöpääoman muutos 332 161,45 -513 529,16
     
Rahoitustuotot ja -kulut 353 776,27 94 642,20
Maksetut välittömät verot -211 071,36 -329 615,76
     
Liiketoiminnan rahavirta 2 557 617,09 1 131 260,68
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -478 732,54 -339 711,26
Investointien rahavirta -478 732,54 -339 711,26
     
Rahoituksen rahavirta    
Talletusten lis (-)/väh (+) 0,00 -375 306,75
Pitkäaikaisten lainojen lis(+)/väh(-) -105 262,00 -105 262,00
Rahoituksen rahavirta -105 262,00 -480 568,75
     
Rahavirtojen muutos 1 973 622,55 310 980,67
     
Rahavarat tilikauden alussa 5 610 177,25 5 299 196,58
Rahavarat tilikauden lopussa 7 583 799,80 5 610 177,25
     
Rahavarojen muutos 1 973 622,55 310 980,67