Kaatopaikkakaasu

Tulosta sivu

Kaatopaikkakaasua syntyy jätetäytössä hajoavasta orgaanisesta jätteestä. Kaatopaikkakaasu vaikuttaa maailmanlaajuisesti ilmaston lämpenemiseen ja se voi paikallisesti aiheuttaa hajuhaittaa. Kaatopaikkakaasua kerätään jätetäytön sisältä ja tavoitteena on hyödyntää kaasu lämpönä ja sähkönä. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, niin kaasu poltetaan soihtupolttimessa ympäristöystävällisempään muotoon.

Domargårdin jätekeskuksella kerättiin toimintavuonna kaatopaikkakaasua 17 kaivolla ja 3 vaakalinjalla. Kerätyn kaasun määrää ja koostumusta seurataan jatkuvatoimisin mittarein. Vuonna 2016 kaasupumppaamo kävi 93 % vuoden tunneista. Kaasua kerättiin yhteensä 1,36 miljoonaa Nm3. Kaasun metaani poltettiin soihtupolttimessa ympäristöystävällisempään muotoon. Toimintavuonna käynnistettiin kehityshanke kaatopaikkakaasun hyödyntämisen varmistamiseksi. Vuoden 2017 aikana rakennetaan oma käsittelylaitos, jolloin kaatopaikkakaasu voidaan hyödyntää lämpölaitoksen polttoaineena.

Domargårdin jätekeskus

  2012 2013 2014 2015 2016
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3) 0,79 0,77 1,43 1,4 1,36
Kaasunkeräyskaivojen määrä (kpl) 14 17 17 17 17
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%) 43 46 46 44 39