Rahoituslaskelma

Tulosta sivu
 20162015
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto 936 790,29 718 721,34
     
Oikaisut liikevoittoon    
Suunnitelman mukaiset poistot 988 833,13 1 236 614,35
Tuotot, joihin ei liity maksua (ennakot) 239 830,77 66 015,06
Kulut, joihin ei liity maksua    
(pakolliset varaukset) 345 021,03 270 901,53
Oikaisut yhteensä 1 573 684,93 1 573 530,94
     
Käyttöpääoman muutos    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -194 597,43 -169 139,16
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 576 028,94 63 047,90
Käyttöpääoman muutos 381 431,51 -106 091,26
     
Rahoitustuotot ja -kulut 30 100,15 27 029,94
Maksetut välittömät verot -386 055,84 -217 764,94
     
Liiketoiminnan rahavirta 2 535 951,04 1 995 426,02
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -1 097 351,37 -814 991,92
Investointien rahavirta -1 097 351,37 -814 991,92
     
Rahoituksen rahavirta    
Lainojen takaisinmaksu -720 000,00 -120 000,00
Rahoituksen rahavirta -720 000,00 -120 000,00
     
Rahavirtojen muutos 718 599,67 1 060 434,10
Rahavarat tilikauden alussa 3 183 063,80 2 122 629,70
Rahavarat tilikauden lopussa 3 901 663,47 3 183 063,80
Rahavarojen muutos 718 599,67 1 060 434,10