rr jatteidennouto

Jätteiden nouto

Tulosta sivu

Rosk'n Roll hoitaa toimialueensa asukkaiden, kesäasukkaiden ja julkisten toimijoiden jätehuollon. Kiinteistökohtaiseen jätteiden keräykseen kuuluu 41 000 kiinteistöä. 25 prosenttia niistä kiinteistöistä käytti yhteistä jäteastiaa lähinaapurin kanssa. Sekajätepisteitä käyttää noin 13 500 kiinteistöä. Jätepisteen käyttäjistä 75 prosenttia on vapaa-ajankiinteistöjä. Rosk'n Rollin järjestämään biojätteen erilliskeräykseen on liittynyt noin 1 100 kiinteistöä.

Vuonna 2016 seka- ja biojäteastioita tyhjennettiin lähes 811 000 kertaa 20 jäteautolla.

Rosk'n Roll ylläpitää kiinteitä keräyspaikkoja kuten jäteasemia, haja-asutusalueiden sekajätepisteitä sekä hyötyjätteille tarkoitettuja ekopisteitä. Lisäksi yhtiö järjestää vaarallisten jätteiden ja metalliromun kiertäviä keräyksiä kahdesti vuodessa. Lääkejätteiden vastaanotossa yhteistyötä tehdään apteekkien kanssa.

Roskaraati jätehuolto­viranomaisena

Alueellisena jätehuollon viranomaisena toimii Länsi-Uudenmaan jätelautakunta eli Roskaraati, johon kuuluvat kaikki alueen kunnat. Yhtiöllä on keskeinen rooli sekä jätehuollon viranomaisrekisterin täydentämisessä että ylläpidossa. Kunnallisen jätehuollon toimivuuden kannalta hyvä yhteistyö kunnallisen jätehuoltoyhtiön ja viranomaisen välillä on erittäin tärkeää.

Keskitetty kilpailutus kannattaa

Sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallista palvelua. Länsi-Uudellamaalla on ollut vuodesta 2006 saakka keskitetysti kilpailutetut jätteenkuljetukset tiettyjä Lohjan alueita lukuunottamatta. Rosk'n Rollin tehtävänä on kilpailuttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset lain vaatimusten mukaisesti. Lokakuusta 2016 alkaen myös Karjalohja ja Kanta-Lohja liittyivät keskitetysti kilpailutettuun jätteenkuljetukseen, samassa yhteydessä koko Lohjan alueella otettiin käyttöön yhtenäiset jätemaksut. Rosk'n Roll vastaa paitsi tyhjennysten kilpailuttamisesta myös jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Säännöllisellä kilpailutuksella saadaan tehokkuutta kuljetuksiin sekä pidettyä asiakashinnat alhaisina. Asiakashintoja ei korotettu vuodelle 2016. Rosk'n Rollin toimialue on jaettu 21:een erikseen kilpailutettavaan urakka-alueeseen.

Karkkilan sekajätteenkuljetuksen uusi urakkakausi alkoi 1.5.2016, tyhjentäjänä jatkaa vuonna 2015 toteutetun kilpailutuksen voittanut Lassila & Tikanoja.

Vuonna 2016 kilpailutettiin ensimmäistä kertaa Kanta-Lohjan ja Karjalohjan sekajätteen ja biojätteen kuljetukset, urakat alkoivat 3.10.2016.

 • Urakka-alue 1 (Lohjan keskusta): L&T
 • Urakka-alue 2 (mm. Asema ja Nummenkylä): RenoNorden
 • Urakka-alue 3 (mm. Virkkala, Lohjansaari ja Karjalohja): RenoNorden
 • Biojäte: L&T

Otto ja Romulus

Vaarallisen jätteen ja metalliromun kiertävät keräysautot Otto ja Romulus pysähtyivät vuoden aikana sata kertaa asukkaiden lähellä oleville pysäkeille. Kesän kierros toteutettiin toista kertaa laajennettuna, kierrokselle liitettiin edellisenä vuonna paikkoja erityisesti saariston kesäasukkaille. Kevään kierros kesti 13 päivää, ja sen aikana auto vastaanotti jätteitä 60 pysäkillä. Kesän kierros oli 11 päivän ja 40 pysäkin mittainen.

Jätteenkuljetuksen yhteistyökumppanit vuonna 2016

Sekajäte:

 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy
 • RenoNorden Oy
 • Grönfors Training Oy
 • Suez Finland Oy

Biojätekuljetus:

 • Lassila & Tikanoja Oyj

Lasi- ja metallinkuljetus:

 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • HFT Network Oy

Sekajätepisteet

Haja-asutusalueiden sekajätepisteet ovat olleet yhtiön hoidossa useissa kunnissa 1990-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2016 Länsi-Uudellamaalla oli noin 160 jätepistettä. Haasteena on pisteiden väärinkäyttö: pisteitä käytetään maksamatta palvelusta ja tuomalla niille kuulumatonta jätettä, kuten remonttikuormia, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Pisteillä vastaanotettu jätemäärä on erittäin suuri suhteessa maksavien asiakkaiden lukumäärään. Tietyt yksittäiset pisteet roskaantuvat poikkeuksellisen paljon.

Ekopisteet

Alueen ekopisteverkosto koki muutoksen pakkausjätteen tuottajavastuun tultua voimaan. Vuoden 2015 aikana aloitettiin neuvottelut Rinki Oy:n (ent. PYR) kanssa ekopisteiden hallinnasta. 1.1. 2016 alkaen keskeisimmät 40 Länsi-Uudenmaan 130 ekopisteestä siirtyivät Ringin vastuulle. Rosk'n Roll päätti jättää loput ekopisteet täydentäväksi palveluksi asukkaiden lajiteltujen hyötyjätteiden vastaanottoon. Ekopisteillä kerätään paperia, pakkauslasia ja metallia. Useilla pisteillä kerätään myös kartonkia ja vaatteita. Paperi, pakkauslasi, metalli ja kartonki kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi.

Apteekit

Yhtiö kerää vanhoja lääkkeitä yhteistyössä 20 apteekin kanssa. Kodin vanhat lääkkeet voi jättää maksutta apteekkiin.

Otto ja Romulus -keräystempaukset

Otto- ja Romulus- autot keräsivät vaarallisia jätteitä ja metallia keväällä ja kesällä. Kevään 13 päivän kierroksella pysähdyspaikkoja oli 60, kesän 11 päivän kierroksella 40.