Utnyttjande av avfall

Skriv ut sidan

Hanteringen av blandavfall på avstjälpningsplatserna har gått till historien och allt avfall som Rosk'n Roll tar emot och som uppkommer i hushåll levereras till material- eller energiåtervinning. Av det sorterade avfallet produceras nya råvaror och blandavfallet blir till bränsle i avfallsförbränningsanläggningar och ersätter jungfruliga naturresurser.

 

2014

2015

2016

Samhällsavfall till materialåtervinning

17,60 %

19,60 %

18,10 %

Samhällsavfall till energiutvinning

57,70 %

63,40 %

73,30 %

Samhällsavfall till avstjälpningsplatsen

24,00 %

10,70 %

0,10 %