Jätteen hyötykäyttö

Tulosta sivu

Sekajätteen kaatopaikkakäsittely on historiaa, kaikki IUJ:n vastaanottama asumisessa syntyvä jäte toimitetaan materiaali- tai energiahyötykäyttöön. Lajitellusta jätteestä tuotetaan uutta raaka-ainetta ja sekajäte päätyy polttoaineeksi jätevoimaloille korvaamaan neitseellisiä luonnonvaroja.

  2014 2015 2016
Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen  20,00 % 22,00 % 23,10 %
Yhdyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen 57,50 % 60,10 % 71,20 %
Yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle 17,50 % 14,70 % 1,20 %

IUJ:n vastaanottaman yhdyskuntajätteen hyötykäyttö 2016