Utnyttjande av avfall

Skriv ut sidan

Hanteringen av blandavfall på avstjälpningsplatserna har gått till historien och allt avfall som ÖNA tar emot och som uppkommer i hushåll levereras till material- eller energiåtervinning. Av det sorterade avfallet produceras nya råvaror och blandavfallet blir till bränsle i avfallsförbränningsanläggningar och ersätter jungfruliga naturresurser.

  2014 2015 2016
Samhällsavfall till materialåtervinning 20,00 % 22,00 % 23,10 %
Samhällsavfall till energiutvinning 57,50 % 60,10 % 71,20 %
Samhällsavfall till avstjälpningsplatsen 17,50 % 14,70 % 1,20 %

Utnyttjandet av avfall som ÖNA mottagit