iuj jatteidenvastaanotto

Jätteen vastaanotto

Tulosta sivu

Orgaanisen jätteen kaatopaikkauskielto vaikutti heti vuoden alusta jätteiden vastaanottoon. Asiakkaille tiedotettiin etukäteen rajoituksen vaikutuksesta jätteiden vastaanottoon. Asiakkaat kysyivät aktiivisesti eri jätteiden vastaanotosta. Lopulta vain vähän jätekuormia jouduttiin käännyttämään. Orgaanisen jätteen kaatopaikkauskieltoon valmistautuminen aloitettiin jo hyvissä ajoin ja merkittävin askel oli rakennusjätekuormien ohjaaminen lajitteluun. Lajiteltu rakennusjäte ohjattiin edelleen energia- tai materiaalihyödyntämiseen ja vain palamaton ja hyödyntämiskelvoton jäte päätyy enää loppusijoitukseen kaatopaikalle.

Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelujen myötä jätteen vastaanottopalvelujen yhtenäistäminen vauhdittui. Jäteasemilla vastaanotettavien tuotteiden hinnoittelu yhtenäistyi. Yhtenäinen hinnoitteluperuste ja yhtenevät hinnat johtivat myös jätetaksarakenteen yhtenäistämiseen. Muutoksessa paremman asiakaspalvelun saavuttaminen oli keskeisenä tavoitteena. Asiakaspalvelua ja esimiestyötä vahvistamaan palkattiin organisaatioon uusia työntekijöitä.

Loppusijoitustoiminta

Puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottomäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Sipoon Mömossenin kaatopaikalle loppusijoitettavien maa-ainesten suhteen Itä-Uudenmaan Jätehuolto oli mukana Aluehallintoviraston lupaprosessien uudessa valmistelumenettelyssä. Tämä on hyvä esimerkki toimivasta viranomaisyhteistyöstä.

Kaatopaikoilla hyödynnettiin jätteiden peittämisessä ja muissa kaatopaikan välttämättömissä rakenteissa pilaantuneita maita, tuhkia, teollisuusjäte-eriä ja jätteiden käsittelylaitosten hyödyntämiskelvottomia jätteitä.

Kaatopaikka-alueita muotoillaan kelvollisilla materiaaleilla. Sen ehdoilla kaatopaikoille läjitetään hyödyntämiskelvottomia jätteitä. Näin kaatopaikkojen sulkeminen voidaan aloittaa lähivuosina.