Rosk'n Roll-avfallshanterings­tjänster produceras av Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab. Välkommen till bolagens års­berättelser på nätet.

Ny rytm i avfalls­hanteringen

Rosk'n Roll avfalls­hanterings­tjänsten till öst och väst

Läs mera
X

Personalen rockar loss med gott humör

9

nya medarbetare

Läs mera
X
X

Avfallshantering för en

renare miljö

Läs mera
X

Avstjälpningsplatserna till historien

– ansvaret består

Läs mera
X

Centra­lisera­de

avfallstransporter i hela östra och västra Nyland

Läs mera
X