Organisation

Skriv ut sidan

Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänster – ett steg före fusionen

Rosk'n Roll Oy Ab:s och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s ägarkommuner beslutade om en fusion av bolagen och undertecknade ett fusionsavtal i december 2012. Besluten har överklagats och detta fördröjer det juridiska verkställandet av fusionen.

Samordningen av verksamheten har inletts och ett flertal anställda har arbetsuppgifter hos båda bolagen. Bolagen har en gemensam ledningsgrupp och förmansgrupp.

Ledningsgruppen

I ledningsgruppen för Rosk'n Roll -avfallshanteringstjänsten finns förmän från både Östra Nylands Avfallsservice (grön) och Rosk’n Roll (orange).

 

  • FUSIONLEDARE

   Jukka Paavilainen

   • VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

    Vesa Heikkonen

   • TEKNISKA OCH BEHANDLINGSTJÄNST

    Tommi Itkonen

    driftchef

   • TRANSPORT OCH KUNDSERVICE

    Marko Printz

    servicechef

   • KVALITET OVH MILJÖ

    Katariina Lossi

    kvalitets- och miljöchef

   • INFORMATION OCH RÅDGIVNING

    Kaisa Halme

    informatör

   • EKONOMI OCH FÖRVALTNING

    Suvi Siren

    ekonomichef