Östra Nylands Avfallsservice Ab

En ny strategi visar vägen mot framtiden

Östra Nylands Avfallsservice Ab Årsberättelse 2016

Östra Nylands Avfallsservice Ab

En ny strategi visar vägen mot framtiden

Nyckeltal 2016

Materialflöden

   2012  2013  2014  2015 2016
Vi minskar miljöolägenheter på flera sätt 399 323,8 293 297  284,3
Separat insamlat bioavfall kg/inv 23 20,9 21,8 22,3  25,3
Farligt avfall från hushållen kg/inv 14,9 14,8 14,9 15,4  15,5

Personal

  2012 2013 2014 2015 2016
Årsverken totalt (årsverke) 29 26,4 23,3 27,3  31,4
Genomsnittliga
längd av anställd (år)
6,3 6,9 7,62 7,2  6,5
Utgifter för utbildning
av personalen (€/årsverke)
724 1088 1518 1956  1452

Ekonomi

  2012 2013 2014 2015 2016
Omsättning totalt (M€) 11,2 10,4 10,2 11,2 11,3
Omsättning/invånare (€)  119,4  110,1 107,7  118,1 119,0
Köpta tjänsters andel
av omsättningen (%)
 54,1  63,2 65,7  56,3 69,8
Investeringsutgifter
av omsättningen (%)
19,3  24 5,8  7,3 9,7
Avskrivningsutgifter
av omsättningen (%)
 12,1  12,5 12,8 11 8,7
Rörelseresultat
av omsättningen (%)
 10,6 9,1 6,0  6,6 8,3
Soliditetsgrad (%) 32,7  37,3 39,7  49,3 43,8

Miljö

 

Domargårds avfallscentral 2012 2013 2014 2015 2016
Mängden samlad deponigas (milj. Nm3) 0,79 0,77 1,43 1,4 1,36
Antal uppsamlingsbrunnar för gas (st) 14 17 17 17 17
Metanhalt i deponigas (%) 43 46 46 44 39
Avloppsvatten till reningsverk (m3) 145 396 75 180 70 311 92 909 89111
Kvävehalt (mg/l) 80 69 85 116 114
Fosforhalt (mg/l)  1,5 1,4   1,4  1,1 1,5
Total mängd suspenderade ämnen (mg/l) 110 86 70 56 42

 

OBSERVATION AV AVLOPPSVATTNET VID DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL OBSERVATIONS-TÄTHET OBSERVATIONS-PUNKTER ANALYSER PER ÅR
Avloppsvatten 3 x år 1 57
Grundvatten i omgivningen 3 x år 8 438
Ytvatten i omgivningen 3 x år 10 567

År 2016

Bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen 37 500
Tömningar av blandavfallskärl under året 718 000
Genomsnittligt tömningspris för blandavfallskärl,
moms 0%, 240 l kärl, €
5,00
Ekoavgift, €/år 22,58

Social ansvar

Vår avfallsrådgivning stöder hållbar utveckling

Läs mera

Miljöansvar

Vi minskar miljö­olägenheter på flera sätt

Läs mera