iuj tiedotusneuvonta2

Kundservice och rådgivning

Skriv ut sidan

I Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster erbjuds servicerådgivning inom avfallshantering per telefon, e-post eller på servicepunkterna. Kundservice och rådgivning genomfördes i såväl Transport- och kundservicen, Information och rådgivning samt Tekniska och mottagningstjänsterna för behandlingstjänster.

På våren 2016 öppnades även Rosk'n Roll avfallshanteringstjänsters e-tjänst. Under året mottogs 13 274 kundsamtal.