Buller

Skriv ut sidan

Buller och luftkvalitet föremål för utredning vid Munka avfallscentral

Buller, damm och illaluktande svavelföreningar mäts vid avfallscentralen vart tredje år. Mätningarna utförs både på området för avfallscentralen och på de närmaste platserna utanför området som utsätts för olägenheter. Under mätningen pågick flisning av trä vid avfallsstationen.

Enligt bullermätningarna låg ljudnivåerna som berodde på avfallscentralens verksamhet under gränsvärdet i miljötillståndet. Dammhalterna var låga och låg under gräns- och riktvärdena. Halterna av illaluktande svavelföreningar vid mätpunkten var också låga, liksom under tidigare år.