ymparistovastuu

Miljöansvar

Även om avstjälpningsplatser stängs och deras användningsändamål har förändrats inverkar de fortfarande på miljön eftersom de utgör en källa för smutsigt avloppsvatten och deponigas. Vad gäller avfallscentraler utgör dessa de viktigaste miljöaspekterna.

Avfallshantering för en renare miljö:

  •     vi upprätthåller kontinuerligt utvecklingsprojekt för att minska miljökonsekvenserna
  •     vi väljer miljövänliga behandlingsmetoder för avfall
  •     vi följer regelbundet upp avfallscentralernas och avfallsstationernas miljökonsekvenser
  •     vi tar hänsyn till miljöaspekter i vår verksamhet, våra upphandlingar och entreprenader
  •     vi erbjuder fungerande avfallshanteringstjänster till alla invånare i vårt verksamhetsområde
  •     vi utvecklar ursprungssortering och återvinning av avfall
  •     vi motiverar invånarna i deras konsumtionsvanor och avfallshantering
  •     inom rådgivningen satsar vi särskilt på barn och ungdomar

 

Utnyttjande av avfall