Rosk'n Roll Oy Ab:n hallitus

Rosk'n Roll Oy Ab:s styrelse

Skriv ut sidan

Mikael Carlberg

Mikael Carlberg

Ingå kommun

Kuosa Jarmo2

Jarmo Kuosa

Vice ordförande, Vichtis kommun

  • Styrelsens viceordförande sedan 2014.

”Jag har som målsättning i styrelsearbetet att avfallshanteringen ordnas effektivt och smidigt för kunderna samt på detta sätt säkerställa kostnadseffektivitet och måttliga avfallsavgifter.”

Jaakko Laiho

Jaakko Laiho

Hangö stad

  • Redan 18:e året i styrelsen.

”Invånarvänlig och jämlik avfallshantering i bolagets delägarkommuner.”

Ulla Lindström-Dahl

Ulla Lindström-Dahl

Ordförande, Raseborgs stad

"Min målsättning i styrelsen är ett framgångsrikt bolag, som erbjuder för kunderna modern avfallshantering förmånligt.”

Rolf Oinonen

Rolf Oinonen

Lojo stad

"Min främsta målsättning är att följa med avfallshanteringens miljöpåverkan, särskilt kolneutralitet. Den snabbt utvecklande cirkulärekonomins framfart är viktigt att följa med."

Jukka Paavilainen

Jukka Paavilainen

Verkställande direktör

Juhana Salmenpohja

Juhana Salmenpohja

Lojo stad

”Ingenjörstänkande till avfallshanteringen”

Mika Tallgrén

Mika Tallgrén

Högfors